SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Årsmöte i KIBF 21 februari kl 19:30
2018-01-28 12:35
Plats: Brogårdshallen. Agenda:

Vid ordinarie årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1.Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.

3.Fastställande av röstlängd för mötet och vilka som inte har rösträtt.

4.Fråga om mötet har behörigt utlysts.

5.Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b)Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste

räkenskapsåret.

7.Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.Val av

a)föreningens ordförande för en tid av 1 år;

b)6 ordinarie styrelseledamöter varav två skall vara beredda att vid

konstituerande möte bli valda till sekreterare och kassör. Mandattid är 2 år och

halva styrelsen väljs udda årtal, halva jämna årtal.

c)3 st. suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

d)två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år.

e)tre personer till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till

ordförande.

10.Behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret .

11.Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande kalenderår.

12.Ärenden framlagda av styrelsen

13.Behandling av i rätt tid inkomna motioner.

14.Fastställande av verksamhetsplan.

15.Årsmötet avslutas


Nyhetsarkiv
Årsmöte 2 juni2022-05-15 21:14
KIBF F-09 imponerar 2022-02-13 11:54
Save the date! 2021-09-11 12:21
Nyheter i korthet 2021-06-26 14:31
Corona-nytt2020-11-24 17:47
Covid-nytt2020-11-16 21:18
Corona-nytt2020-11-13 12:31
Corona-nytt2020-11-12 16:39
Nyheter i korthet 2020-06-30 14:48
Medlemskap och licens2019-10-14 07:54
Sponsorevent med KBAB2019-06-15 18:21
P09 behöver ledare2017-08-29 22:13
Ledaruppdrag till KIBF2017-06-11 10:29