Avslutningsdagen lördag 14/4
2018-03-21 14:12
Precis som de två senaste säsongerna avslutar vi med en gemensam föreningsdag, där vi spelar matcher över laggränserna. Det blir även lite andra aktiviteter som vi kommer att presentera närmare framöver. För att vi ska kunna planera dagen krävs att ni anmäler er. Detta görs till repektive lagledare, senast 1/4.
Årsmötet gav delvis ny styrelse
2018-02-24 18:28
Ondsagens årsmöte gav till vissa delar en ny styrelse, där Mats Öhman blir ny vice ordförande, Annica Karlsson ny kassör och Peter Stevenson tar sig an en suppleantroll.

Övriga i styrelsen det närmasta året är Veronica Andersson (ordf), JanErik Odhe (sekreterare), Lena Larsson och Emma Ingemarsson.

Aktiviteter under dagens match
2018-02-04 16:07
I samband med dagens match gratulerades först våra fyra ungdomar som spelat distriktslags-SM för Värmland.

I periodpaus 1 kördes det interaktiva boll-lotteriet där närmast mittpunkten vanns av Erik Nordenhäll.

Dagens stora attraktion kom i andra periodpausen då vinnarna i Sponsorlotteriet drogs. De tre vinsterna från Intersport, Önska och MT Trading vanns utav Stadshotellet, Viréns Fastigheter och Pekås. Grattis!

Dessutom gratulerades våra nyblivna distriktsmästare HJ i form av en applåd, mer firande av det laget kommer.

I själva matchen visades sig Sala Silverstaden vara starkare än KIBF.

Arrangemang i samband med KIBF-Sala Silverstaden
2018-02-02 09:32
På söndag 4/2 kl 13:00 möter KIBF Sala Silverstaden i damernas division 1 och i samband med detta sker en del aktiviteter i hallen.

Ca 12:45 uppmärkasammar vi våra fyra ungdomar som spelade för Värmland i distriktslags-SM nyligen.
12:58 är det Line-up inför dagens match.
I första periodpausen blir det interaktivt lotteri och i den andra pausen blir det dragning i Sponsorlotteriet.

Vi kör gratis entré och har du en sponsorlott är det även gratis fika i teorisalen.

Välkomna!
Årsmöte i KIBF 21 februari kl 19:30
2018-01-28 12:35
Plats: Brogårdshallen. Agenda:

Vid ordinarie årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1.Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.

3.Fastställande av röstlängd för mötet och vilka som inte har rösträtt.

4.Fråga om mötet har behörigt utlysts.

5.Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b)Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste

räkenskapsåret.

7.Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.Val av

a)föreningens ordförande för en tid av 1 år;

b)6 ordinarie styrelseledamöter varav två skall vara beredda att vid

konstituerande möte bli valda till sekreterare och kassör. Mandattid är 2 år och

halva styrelsen väljs udda årtal, halva jämna årtal.

c)3 st. suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

d)två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år.

e)tre personer till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till

ordförande.

10.Behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret .

11.Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande kalenderår.

12.Ärenden framlagda av styrelsen

13.Behandling av i rätt tid inkomna motioner.

14.Fastställande av verksamhetsplan.

15.Årsmötet avslutas

Save-the-date: Avslutningsdag 14 april
2017-12-30 14:27
Föreningens gemensamma avslutningsdag sker lördagen den 14 april. Mer  information kommer efter hand.
Nyheter från våra lag
P-05, 13/03 22:03 
F-05, 11/03 13:50 
F-05, 07/03 07:44 
P-05, 06/03 21:28